ثبت تغییرات تامین کنندگان

ثبت تغییرات تامین کنندگان


این فرم مخصوص ثبت تغییرات تامین کنندگان می باشد .
تامین کنندگان محترم با توجه به دستورالعملهای توافق شده با دقت فرم ذیل را تکمیل بفرمایید.

نام و نام خانوادگی *
تلفن همراه *
کد تامین کننده *
شرح لیست (در قالب فایل اکسل) *
توضیحات
تاریخ ارسال *
تاریخ اعمال *
نوع تغییرات


لطفا در صورت وجود فورس زمانی کمتر از 72 ساعت , پس از تکمیل فرم حتما پیگیری فرمایید.