ثبت تغییرات عاملان

ثبت تغییرات عاملان

این فرم مخصوص ثبت تغییرات عاملان محترم می باشد .

لطفا در تکمیل فرم و تنظیم جدول دقت کافی داشته باشید .

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
کد عامل
شرح تغییرات در قالب فایل اکسل
تاریخ ارسال
تاریخ اعمال
نوع تغییرات


در صورت ضرورت حتما جهت ثبت نهایی تغییرات پیگیری نمایید.