عضویت عاملان

عضویت عاملان

کاربر گرامی این فرم مخصوص فروشگاه ها و انبارهای پخش می باشد ؛ در صورتیکه برای محل ثبت درخواست خود اطمینان ندارید راهنمای عضویت را مطالعه نموده و پس از اطمینان , فرم را تکمیل و ارسال فرمایید.

نام و نام خانوادگی *
تلفن همراه *
شما چه امکاناتی دارید؟ *
نوع واحد صنفی (شغل) *
نام و تابلو واحد صنفی *
استان واحد صنفی *
شهر واحد صنفی *
نشانی واحد صنفی *
چند سال سابقه فعالیت دارید؟ *
توضیحات لازم را اینجا درج نمایید
ایمیل
مجوز شغلی و مدارک هویتی در قالب pdf
مالکیت واحد صنفی *

موفق باشید.